Regulamin i Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

 1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.uslugi-transportowe.org

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma ADE Group LTD 7 Kings Avenue.Manchester M8 5AS United Kingdom, zwana dalej Operatorem

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Klientem jest przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 Dz. U. Nr 173 poz. 108 ze zm.) lub inny podmiot zarejestrowany w rejestrze REGON, który zawarł z Operatorem Serwisu stosowną umowę o świadczenie usług reklamowych. 

 5. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis uslugi-transportowe.org w celu nawiązania kontaktu lub współpracy z Klientami Serwisu.

 6. Za pośrednictwem Serwisu Operator umożliwia oraz ułatwia Użytkownikom wybór firmy działającej na rynku transportowym, dodawanie opinii o Klientach, wysłanie zlecenia wykonania usługi do zarejestrowanych Klientów, zakup gotowego projektu domu.

 7. Serwis skierowany jest do Użytkowników jak i Klientów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki prezentacji firmy z branży transportowej w serwisie uslugi-transportowe.org:

 1. Serwis oferuje jedną wersję reklamy z dostępem do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Klientów.

 2. W ramach abonamentu Klient otrzymuje prezentację składającą się z: 

  • pełnych informacji teleadresowych firmy (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax, adres strony www, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, logo),

  • rozbudowaną galerię zdjęć, w której istnieje możliwość zamieszczania graficznej prezentacji zakończonych realizacji,

  • dokładny opis firmy bez limitu znaków,

  • pełny opis oferowanych usług również bez limitu znaków,

  • formularz mailowy, dzięki któremu Użytkownik może bezpośrednio zadawać pytania odnośnie oferty Klienta

  • marketing szeptany w postaci opinii zostawionych przez Użytkowników,

  • interaktywną mapę, dzięki której Użytkownicy będą mogli odnaleźć lokalizację firmy,

  • link do Facebooka, najpopularniejszego portalu społecznościowego. Dzięki niemu Użytkownicy będą mogli poinformować swoich znajomych o usługach Klienta,

  • unikalną zakładkę zleceń otrzymanych za pośrednictwem Giełdy zleceń,

  • każda prezentacja posiada własny unikalny adres nazwafirmy uslugi-transportowe.org. Prezentacja w naszym katalogu może służyć, jako strona firmowa.

Rejestracja Klienta (dział transportowy):

 1. Rejestracja Klienta w ramach Serwisu następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Klienta guzika "Wyślij".  

 2. Rejestracja Klienta w Serwisie oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.  

 3. Pierwsza rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 4. Klient zobowiązany jest do:

  • podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

  • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 5. Edycja jak i aktualizacja danych zawartych w prezentacji Klienta jest bezpłatna przez cały okres świadczenia usług.

 6. Rejestracja Klienta w katalogu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb właściciela domeny uslugi-transportowe.org oraz przesyłanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883.

 7. Zabronione jest zamieszczanie wpisów zawierających treści:

  • obraźliwe i niecenzuralne,

  • niezgodne z prawem, np. pornograficznych czy naruszających uczucia religijne.

  • reklamy innych Serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy lub linku,

  • niezgodne z prawdą (dot. także danych kontaktowych),

  • treści (także zdjęcia) niezgodne z charakterem Serwisu lub też mu szkodzące.

 8. Administrator oraz właściciel Serwisu uslugi-transportowe.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach Serwisu oraz materiały reklamowe zamieszczone przez Klienta, a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.

 9. Operator ma prawo usunąć wpis bez podania przyczyny.

 10. Kopiowanie rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie uslugi-transportowe.org bez zgody operatora jest zabronione.

  Certyfikat "Bezpieczny Przewoźnik

  1. Renoma firmy.

  2. Zaufanie klienta.

  3. Oznaczenie :"Bezpieczny Przewoźnik" że firma jest cetyfikowana.

  4. Firma musi być zarejstrowana i posiadać odpowiednie zezwolenia i lecencje.

  5. Nie może być w upadłości.

  6. Nie brała udziału w wypadkach w ostatnim roku kalendarzowym.

  7. Musi ponieść opłate rejestracyjną.

  8. Wszystkie rozmowy są rejstrowane.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

Zasady zamieszczania opinii

 1. Do zamieszczenia opinii o firmach zarejestrowanych w Serwisie uslugi-transportowe.org  uprawnieni są wszyscy Użytkownicy Serwisu.

 2. Opinia przed publikacją musi zostać zaakceptowana przez operatora.

 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowane przez Użytkowników w ramach Opinii.

Ograniczenie odpowiedzialności operatora

 1. Operator dba o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie 
  Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jak i modyfikacji określonych funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją funkcjonalności Serwisu.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z przyczyn związanych ze sprzętem Użytkownika.

Polityka prywatności

 1. Rejestracja firmy w katalogu firm jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych Klienta Użytkownikom Serwisu uslugi-transportowe.org.

 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są przez Operatora w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w celach marketingowych.

 3. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. W innych przypadkach informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta

 4. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 5. Każdy Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania zamieszczonych danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail wiadomości o charakterze handlowym (również reklamowych) oraz przetwarzanie ich przez serwis  uslugi-transportowe.org  na zasadach określonych przepisami Ustawy. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie powyższych informacji do celów marketingowych przez uslugi-transportowe.org

   

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,

  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie uslugi-transportowe.org/regulamin

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Serwisu uslugi-transportowe.org

 3. Każdy Użytkownik oraz Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji w każdym czasie warunków zawartych w niniejszym Regulaminie lub innych zasad, którym podlega Usługa, poprzez opublikowanie nowej treści i postanowień na stronie znajdującej się pod adresem www.uslugi-transportowe.org (lub pod innym adresem URL wyznaczonym przez Operatora w tym celu w danym czasie).

 6. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania przedmiotowych przepisów.

 7. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.Wszelkie wynikłe spory będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Operatora.