Prawo a transport materiałów niebezpiecznych

Prawne wymogi stawiane przewoźnikom organizujących transport materiałów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych po polskich drogach, bez względu na ich typ i kwalifikację, musi być organizowany zgodnie z istniejącymi przepisami prawa. Materiały niebezpieczne mogą być przewożone przy użyciu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, z wyłączeniem z ich grona motocykli oraz zespołów pojazdów złożonych z motocykli i przyczep. Dodatkowo, zespół pojazdów wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych może mieć wyłącznie jedną naczepę lub przyczepę.

 

Uwarunkowanie prawne

Aby firma przewozowa mogła dokonywać przewozu ładunków niebezpiecznych musi zorganizować taki przewóz pojazdami, spełniającymi przepisy zawarte w umowie ADR w części 9 (międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych), w ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych i ustawie prawo o ruchu drogowym.

 

Wymogi dla pojazdów

 

Przewóz towarów niebezpiecznych z reguły wymagać będzie od przewoźnika zastosowania odpowiednich pojazdów, spełniających wymagania:

 • Posiadanie ogranicznika prędkości – na poziomie 90 km/h, w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton,
 • Wyposażenie w układy hamulcowe, z konstrukcją i skutecznością spełniającą wymagania zawarte w Regulaminie EKG nr 13,
 • Wyposażenie w odpowiedni sprzęt awaryjny i w gaśnice.

 

Kierowcy prowadzący pojazdy przewożące towary niebezpieczne, powinni uprzednio przed dokonaniem takiej pracy, zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania sprzętu awaryjnego podstawowego i dodatkowego, oraz gaśnic. Ponadto, kierowca powinien otrzymać od firmy zlecającej przewóz towarów niebezpiecznych pisemną instrukcję, czyli instrukcję wypadkową, dotyczącą każdego przewożonego materiału i sposobów postępowania z takimi towarami w razie wypadku.

 

Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w pojeździe powinien znajdować się komplet dokumentów:

 • dokument przewozowy,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 • zezwolenie na przewóz niektórych towarów.
 • instrukcje pisemne dla kierowcy,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy,
 • świadectwo kwalifikacji kierowcy,

 

Poza specjalnymi pojazdami

Po polskich drogach przewoźnicy bez wykorzystywania specjalnych pojazdów, mogą organizować przewóz materiałów niebezpiecznych, w tym:

 • Paliw do silników Diesla,
 • Materiałów utleniających stosowanych w formie nawozów sztucznych,
 • Materiałów trujących stosowanych jako środki ochrony roślin.

Takie towary niebezpieczne można przewozić ciągnikiem rolniczym i przyczepą, jeśli są one przewożone w niewielkich ilościach i w opakowaniach.

 

 

.