Od 1 lipca e-myto na węgierskich drogach

System o nazwie HU-GO, czyli elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej, będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku na niektórych, wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg. Łącznie swoim zasięgiem obejmie on autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne o długości 6513 km.

Węgierski system e-myta spełnia wszelkie wymagania technologiczne wyznaczone przez Unię Europejską i odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej.

Opłaty w formie elektronicznej za przejazd węgierskimi drogami będą pobierane od kierowców pojazdów ciężarowych o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony. Inna stawka za e-myto będzie obowiązywała na autostradach, a inna na drogach szybkiego ruchu. Jej wysokość będzie uzależniona jednocześnie od kategorii pojazdu i jego klasyfikacji ekologicznej. Opłatę będzie można uiszczać za pomocą urządzenia pokładowego lub wykupionego z góry biletem na określoną trasę.

Pobieraniem opłat i dostawą usługi opłaty elektronicznej HU-GO zajmie się spółka Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK), czyli Państwowy Zarządca Autostrad SA.