Artykuly

Dział artykułu zawiera bardzo bogatę w wiedzę artykuły branżowe, dzięki którym łatwo rozeznać się w pojęciach, prawie i zasadach działania usług transportowych. Artykuły są pisane w formei poradnika, tak aby zaprzyjaźnić w prostej formie czytelnika z danym tematem i zagadnieniem.

Nowe zasady egzaminowania kandydatów na kierowców

Od stycznia 2015 roku niewykluczone, że zmienią się zasady organizowania egzaminów na prawo jazd

więcej »

O czym świadczy certyfikat w transporcie?

Posiadanie certyfikatu wskazuje na prestiż firmy, bowiem nie tak łatwo go zdobyć i utrzymać. Tego typu dokumenty uchodzą za coś elitarnego i są bardzo dobrze postrzegane przez kontrahentów.

więcej »

Cenny mandatów w Niemczech za przekroczenie prędkości

Taryfikator mandatów w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów mandaty za przekroczenie prędkości i za inne przewinienia drogowe będą wyższe niż w Polsce

więcej »

Jakie rodzaje zezwoleń występują w transporcie międzynarodowym?

Typy zezwoleń w transporcie międzynarodowym. Przy przewozach drogowych dokonywanych przez polskich przewoźników na trasach międzynarodowych można spotkać się z następującymi rodzajami zezwoleń

więcej »

System opłat drogowych w Szwajcarii- cennik, e-myto.

Wszystkie pojazdy ciężarowe i naczepy o ciężarze całkowitym przekraczającym 3,5 tony objęte są obowiązkiem opłacania w Szwajcarii podatku drogowego, nazywanego w skrócie LSVA.

więcej »

Jak zostać przewoźnikiem osób lub rzeczy w Polsce?

Chcąc wykonywać przewóz osób lub rzeczy w ramach działalności zarobkowej, przewoźnik powinien wystąpić o wydanie licencji krajowej do starosty

więcej »

System opłat drogowych w Norwegii


25.10.2013

Paradoksalnie, drogi w Norwegii pozostają bezpłatne, ale płaci się za przejazdy pewnymi odcinkami dróg. Płatne są wjazdy do dużych aglomeracji miejskich, z Oslo i Bergen na czele. Tylko na niektórych odcinkach dróg płaci się za przejazd tak, jak i w Polsc

więcej »

Prawo a transport materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne mogą być przewożone przy użyciu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów

więcej »

Czym jest numer VIN?

Numer VIN jest numerem identyfikacyjnym każdego samochodu. Składa się on z 17 znaków – liter i cyfr.

więcej »

Sposób przewozu towarów niebezpiecznych